Hitta hit

Vindö Biodlings lager hittar du på
Vindö Landsväg 33, 139 74 Djurhamn

Från Stockholm:

– Följ väg 222 mot Stavsnäs/Sollenkroka.

– Vid Djuröbron: Fortsätt mot Sollenkroka.

– När du passerar skylten “Vindö”: Fortsätt ca 1 km.

– Sväng höger vid busshållplatsen Prästgårdsmossen.

– Sväng vänster in på Vindö Landsväg.

– Fortsätt rakt fram och passera den gröna bommen.

– Sväng vänster vid andra infarten efter den gröna bommen.

– Du är nu framme.