Hitta hit

Vindö Biodlings lager hittar du på
Vindö Landsväg 33

139 74 Djurhamn


Från Stockholm:

- Följ väg 222 mot Stavsnäs/Sollenkroka.

- Vid Djuröbron: Fortsätt mot Sollenkroka.

- När du passerar skylten "Vindö": Fortsätt ca 1 km.

- Sväng höger vid busshållplatsen Prästgårdsmossen.

- Sväng vänster in på Vindö Landsväg.

- Fortsätt rakt fram och passera den gröna bommen.

- Sväng vänster vid andra infarten efter den gröna bommen.

- Du är nu framme.